Obrucak Sulaması / Kastamonu

Obrucak Sulaması / Kastamonu
Projenin Yeri: DSİ 23.Bölge Müdürlüğü / Kastamonu Gökırmak Havzası
Projenin Amacı: Celep (Kirazlı) deresi üzerinde Obrucak Barajından enerji tüneli vasıtasıyla alınacak su ile Gökırmak Havzası sağ ve sol sahilinde brüt toplam 14.057,90 ha tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak sulama şebekesi ve 1.477,00 metre İletim Tüneli inşaatıdır.