Kurumsal İnsan Kaynakları

Şirketimizin insan kaynakları politikasının amacı; güven veren yeni fikirlere açık, çağdaş, işine ve kurumuna bağlı, çalışanlarının motivesine önem veren, işveren ile iletişime, bilgi alışverişine açık, yetkinliklerini eğitimlerle öğrenen organizasyon kültürü ile geliştiren ve buna imkan sağlamaktır. Ortaya koymuş olduğu vizyonla beraber üstlendiği misyonlar da bunun bir göstergesidir.

Nitelikli insan kaynağı ile çalışmak şirketimizin devam eden başarısında en büyük etkendir. Ayrıca çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak, bir ailenin bireyleri ve değerli olduklarını hissettirmek, çalışanların sistemi geliştirmeye yönelik eleştiri yapmalarına ve öneri sunmalarına teşvik etmektir. Çalışma arkadaşlarımızla  kurumumuza, işimize, vizyonumuza inanarak verimli ve güvenli ortamda çalışmaya, kazanmaya, kazandırmaya ve büyümeye devam edeceğiz...